Alisher Navoiy:Shoir,faylasuf va davlat arbobi.

O’zbek shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher 1441 yil   9-fevralda Hirotda, temuriylar xonadoniga yaqin bo’lgan G’iyosiddin Bahodir Kichkina oilasida tug’ilgan. Ularning xonadoni har doim san’at odamlari, va shu jumladan shoirlar uchun suhbat markazi bo’lgan. O’n besh yoshdayoq yosh Alisher fors va turk tillarida sh’er yoza oladigan shoir deb mashhur bo’ldi. U Hirot, Samarqand va Mashhad shaharlarida ta’lim olgan.

Navoiyning tarjimai holida sirlar kam emas. Taxmin bo’yicha, Navoiyning ajdodlari o’tmishda o’rta tabaqaga tegishli odamlar bo’lishgan. Lekin, Amir Temir davriga kelib birdaniga saroydagi nufuzli amaldorlar bo’lib qolishgani qiziq. Uning bobosi va otasi temuriylarga sadoqat bilan xizmat qilishgan va oliy lavozimlarni egallashgan. Otasi Sezol shaxarining xokimi bo’lgan, shoirning o’zi esa podshoh saroyida o’sgan. 1472 yilda Alisher Navoiy yoshligida madrasada birga o’qigan Huroson podshohi - Sulton Husayn Boyqaroning saroyida muhr saqlovchi etib tayinlangan. 1472 yilda vazir bo’lgach esa amir unvoniga musharraf bo’lgan. Qizig’i shunda-ki, nima uchundir Navoiyning ajdodlari unchalik boy odamlar emasligiga qaramay birdaniga shunday izzat-hurmatga sazovor bo’lishdi, va nega keyinchalik shoirning butun avlodi saroyda xizmat qilgan? Balki, hamma narsa boylikda emas, bu odamlarning bilimdonligi va qalbining pok bo’lganligidir. Masalan, Alisher  Navoiyning fikriga ham huqmdorlar, ham avom xalq quloq tutardi.

Hayotining oxirgi kunlari shoir astoydil ijodiy ishi bilan mashg’ul bo’ldi.   U  1501 yil   3-yanvarda vafot etdi.

Navoiydan avval va keyin birtalay shoirlar bo’lgan bo’lsa ham, u shoir va mutafakkir sifatida, o’bek tili va adabiyotini yanada yuqoriroq darajaga ko’tardi. Navoiyning adabiy merosi serqirra va ulug’: 30tacha she’riy to’plamlari, katta dostonlar va XV asr O’rta Osiyoning ma’naviy hayotini har taraflama namoyon qiladigan nasriy va ilmiy asarlari. Buyuk shoir va mutafakkirning asarlari o’z muhimligini shu paytgacha yoqotishmadi. Shuning uchun Navoiyning shaxsiga bo’lgan e’tibor pasaymaydi.

Alisher Navoiy – o’quvchiga o’z xalqining chiroyli, yorqin olamini ochgan o’zbek adabiyotining birinchi mashhur namoyondasi. U O’rta Osiyo va Yaqin Sharq xalqlarining ko’p asrli badiiy tajribasini ijodiy ishlatgan. Alisher Navoiy 1491-92 yillardan boshlab turkiy tilda yozilgan hamma she’rlaridan yangi, yig’ma devon tuzishga kirishdi. “Xazoyin ul-maoniy” (“Ma’nolar xazinasi”) devoni – bu shoirning butun hayoti davomida yozilgan she’rlar to’plamidir, ularda Navoiyning barcha davrlardagi kayfiyati, dunyoqarashi, orzu-umidlari ifodalab berilgan. Devon turkiy tilda yozilgan bo’lib, to’rt qismdan iborat: “G’aroyib us-sig’ar” (“Yoshlik g’aroyibotlari”), “Navodir ush-shabob” (“Yigitlik nodirotlari”), “Badoe’ul-vastat” (“O’rta yosh badialari”), “Faroyid ul-kibor” (“Keksalik foydalari”). Shoir ijodining yuksak cho’qqisi, mavzusi Jomiy tomonidan taklif etilgan, “Xamsa” asaridir: “Hayratul-abror” (1483), “Layli va Majnun” (1484), “Sab’ai sayyor” (1484), “Farhod va Shirin” (1484), “Saddi Iskandariy” (1485). O’sha vaqtning adabiyotida turkiy til she’riyat uchun qo’pol  deb hisoblanardi, ammo Navoi o’z “Muhokamat ul-lug’atayn” degan asarida turkiy tilni ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotdagi o’rnini nazariy jihatdan asoslagan. U nafaqat o’zbek, balki uyg’ur, turkman, ozarbayjon, hamda boshqa turkiy tildagi adabiyotlarning  rivojlanishiga o’z hissasini qo’shgan.

Alisher Navoiyning ijodining shavqi – uning insonparvarligida va xalqparvar intilishlarida, inson qadr-qimmatini tasdiqlanishida va uning baxtli bo’lish xuquqidadir. Ammo Navoiyning ijodida muhabbat ham ko’p joy egallaydi. Lekin shoirning xaqiqiy hayotida bunaqa katta, chiroyli muhabbat bo’lganmikin?        Aytishlaricha, u uylanmagan... Haqiqattan ham, Navoiyning xotini bo’lmagan, biroq bu uning hayotida sevgi bo’lmaganini angalamaydi. Uning asarlariga qaraganda u kamida ikki marta sevib qolgan: birinchi marta yigitligida va ikkinchi marta esa balog’atga yetganida. She’rlarida u o’z his-tuyg’ulari haqida yozadi, lekin asarlarida sevgililarining ismlari aytilmaydi. Umuman, sevgi masalalarida u oliyjanob va vijdonli inson bo’lgan. O’z she’rlarida u muhabbat bilan oqilona bo’lishni va chegarasini bilishga chaqirgan.

Har kishining kim so'zi yolg'on esa,

Aylama bovar nechakim chin desa.

Bordur inson zotida oncha sharaf, –
Kim yamon axloqin  etsa bartaraf.

                                                                     

Материал подготовила Рукия Саидалимханова

                                                            Перевод: Азиза Атаханова