contact@iht.uz +998 71 237-31-70

Yo’nalishlar

Aniq fanlar-iqtisod (rus guruhlarida)

Mutaxassislik fanlari

 1. Мatematika 
 2. Ingliz tili 
 3. Rus tili va adabiyoti

Boshqa fanlar:

Aniq fanlar-iqtisod (o’zbek guruhlarida)

Mutaxassislik fanlari:

 1. Мatematika 
 2. Ingliz tili 
 3. Ona tili va adabiyoti

Boshqa fanlar:

Aniq fanlar-texnika (rus guruhlarida)

Mutaxassislik fanlari:

 1. Fizika 
 2. Matematika  
 3. Rus tili va adabiyoti

Boshqa fanlar:

Aniq fanlar-texnika (o’zbek guruhlarida)

Mutaxassislik fanlari

 1. Fizika 
 2. Matematika  
 3. Ona tili va adabiyoti

Boshqa fanlar:

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Mutaxassislik fanlari

 1. Tarix 
 2. Ingliz tili 
 3. Rus tili va adabiyoti

Boshqa fanlar:

MGIMO sinflari

Mutaxassislik fanlari

 1. Мatemtika 
 2. Ingliz tili 
 3. Rus tili 
 4. Ijtimoiy tadqiqotlar
 5. Jahon tarixi

Boshqa fanlar: