contact@iht.uz +998 71 237-31-70

O'qituvchilar uchun

ma'lumotni yuklab oling.

Elektron kitoblar

1. Ona tili

3. Rus tili o’zbek guruhlarda

4. Ingliz tili

5. O’zbekiston tarixi

6. Jahon tarixi

7. Dunyo dinlari tarixi

9. Informatika

11. Astronomiya

13. Biologiya

14. Geografiya

15. Ma`naviyat asoslari

16. Davlat va huquq asoslari

17. Jismoniy tarbiya

18. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

ma'lumotni yuklab oling.

Mavzuga oid slaydlar

1. Ona tili

2. Adabiyot

3. Rus tili o’zbek guruhlarda

4. Ingliz tili

5. O’zbekiston tarixi

6. Jahon tarixi

7. Dunyo dinlari tarixi

8. Matematika

9. Informatika

11. Astronomiya

13. Biologiya

14. Geografiya

15. Ma`naviyat asoslari

16. Davlat va huquq asoslari

17. Jismoniy tarbiya

18. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

ma'lumotni yuklab oling

Fanlar bo'yicha Video darslar

1. Ona tili

2. Adabiyot

3. Rus tili o’zbek guruhlarda

4. Ingliz tili

5. O’zbekiston tarixi

6. Jahon tarixi

7. Dunyo dinlari tarixi

9. Geometriya

10. Informatika

11. Fizika

12. Astronomiya

13. Kimyo

14. Biologiya

15. Geografiya

16. Ma`naviyat asoslari

17. Davlat va huquq asoslari

18. Jismoniy tarbiya

19. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik