contact@iht.uz +998 71 237-31-70

O'quvchilar uchun

ma'lumotni yuklab oling

Elektron kitoblar

1. Ona tili

3. Rus tili o’zbek guruhlarda

4. Ingliz tili

5. O’zbekiston tarixi

6. Jahon tarixi

7. Dunyo dinlari tarixi

9. Informatika

11. Astronomiya

13. Biologiya

14. Geografiya

15. Ma`naviyat asoslari

16. Davlat va huquq asoslari

17. Jismoniy tarbiya

18. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

ma'lumotni yuklab oling.

MAVZUGA OID SLAYDLAR

1. Ona tili

2. Adabiyot

3. Rus tili o’zbek guruhlarda

4. Ingliz tili

5. O’zbekiston tarixi

6. Jahon tarixi

7. Dunyo dinlari tarixi

8. Matematika

9. Informatika

11. Astronomiya

13. Biologiya

14. Geografiya

15. Ma`naviyat asoslari

16. Davlat va huquq asoslari

17. Jismoniy tarbiya

18. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik