Fan to’garaklari

Recent courses

18.02.2017

Fan to’garaklari

18.02.2017

Ijodiy to`garaklar

18.02.2017

Sport to`garaklari

18.02.2017

Fan to’garaklari

O`quvchilarning bilim va ko`nikmalarini rivojlantirishga, mustaxkamlashga, ma`naviy barkamolligini ta`minlashga yordam beradi.