Ijodiy to`garaklar

Recent courses

18.02.2017

Fan to’garaklari

18.02.2017

Ijodiy to`garaklar

18.02.2017

Sport to`garaklari

18.02.2017

Ijodiy to`garaklar

O`quvchilarni ijodiy to`garaklarga jalb etish, ularning aqliy faoliyatini rivojlantirishga, ochilmagan qirralarini namoyish etishlariga va iste`dodlarini rivojlantirishga yordam beradi.