Sport to`garaklari

Recent courses

18.02.2017

Fan to’garaklari

18.02.2017

Ijodiy to`garaklar

18.02.2017

Sport to`garaklari

18.02.2017

Sport to`garaklari

Bugungi kunda aholini salomatligini himoya qilish,ularning jismoniy va ma’naviy barkamolligini doimo ta’minlab borish eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu asosda oila,maktab,mahalla,mehnat jamoalari va ayniqsa oliy ta’lim muassasalarida sog’likni saqlash bilan bog’liq bo’lgan barcha ma’rifiy va jismoniy madaniyat tadbirlaridan unumli foydalanish eng muhim masala sifatida maydonga chiqadi