contact@iht.uz +998 71 237-31-70

ONLAYN TA’LIM

Bu sahifada siz, matematika, ingliz tili, fizika, informatika va boshqa fanlar bo`yicha barcha onlayn darslarni topishingiz mumkin.

Fizika

Atomni Tompson va Rezerford taklif qilgan modeli

Elektr toki. Elektr qarshilik

Suyuqlik va gazlarda elektr toki

Kondensatorlar. Kondensatorlarni ulash

Atom yadrosi

Atom va yadro fizikasi bo`limlariga oidtestlar ishlash

Radioaktivlik

elementar zarralar

zaryadlangan zarrachalarni qayd qilish va kuzatish usullari

yorug`lik bosimi. yorug`likning kimyoviy ta`siri

Spontan va majburiy nurlanish. lazerlar

yadro reaktsiyalari. yadro reaktori. yadroviy nurlanish dozasi

elektr yurituvchi kuch

Geografiya

Evropa subregionlari

lotin amerikasi davlatlari

okeaniya va janubi-g`arbiy osiyo davlatlari

sharqiy va janubi-sharqiy osiyo davlatlari

markaziy osiyo va o`zbekiston

geografik prognozlash va baholash

geografik qobiqning kenglik zonalliligi

is the world really overpopulated?

Informatika

delphi 7 dasturida asosiy matematik amallarni bajaruvchi ilova yaratish

ilovada bayroqchalardan foydalanish

ilovada radiotugma guruhidan foydalanish

ilovada memo boshqarish obyektidan foydalanish

delphi dasturlash tilining grafik imkoniyatlari

Oila psixologiyasi

nizoli vaziyatlarni bartaraf etish yo`llari

muloqot to`siqlari

oila mustaxkamligi